Неко би посматрајући време у коме живимо, време пандемије, могао рећи да је то истовремено живот изопштене стварности. Истина. Али, да ли се то време може посматрати и као суочавање са реалношћу − са истинским вредностима живота и са стварношћу која је ту тик до нас,...